Garancia

A gumitop.hu általános garanciális feltételei

A megrendelőhöz postázott árú minőségi vizsgán esik át, mind a gyártó részéről, mind a Alfa-Radiál Plusz Kft. részéről. Ha mégis megtörténik, hogy valamelyik termékünk hibás, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető.

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Az ettől eltérő garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, illetve a mellékelt garanciális okmányokon szerepel. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár.

Személy, kisteher és teherabroncsok esetében a garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait betartják.

Szélsőséges út és használati körülmények esetében a Alfa-Radiál Plusz Kft. fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.

A garancia nem érvényes

 • Helytelen tárolás miatti hibákra,
 • A szabványok valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti szerelési vagy üzemeltetési hibákra.
 • Nem a rendeltetésnek megfelelő használat miatti hibákra pl.: normál traktorabroncs földmunkagépen történő használata,
 • A jármű vagy tartozékainak hibája által okozott hibákra pl.: hullámos kopás
 • Baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák pl.: átszakadás külső sérülés miatt, „legyalogolt” abroncs, egyéb külső mechanikai sérülés,
 • Az abroncs túlterhelése miatti hibákra pl.: peremrobbanás, nyomatéktörés
 • Javított abroncsokra,
 • Gyors kopásra

Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

A garanciális igény bejelentése:

Alfa-Radiál Plusz Kft.

2462, Martonvásár, 7-es főút 29-es km

Tel: 22/460-900 , 20/501-69-18

info@gumitop.hu

A garanciális igényeket a Alfa-Radiál Plusz Kft.-nél vagy más a Kft.-vel kapcsolatban álló forgalmazónál kell írásban bejelenteni.

  A bejelentésnek tartalmaznia kell:
 • a bejelentő neve
 • az abroncs részletes adatai: méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám
 • a hiba leírása
 • a vásárlói számla sorszáma,
 • a használt járművön az abroncs felszerelési helyét.

Szavatosság 

A törvényben előírtaknak megfelelően. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, de mindkét esetben kérjük, hogy részünkre előzőleg postázzák vissza a terméket.

A garanciális igény elbírálása

Az elbírálást a gumiabroncs importőr cég végzi. A jogos reklamációnak elismert abroncsot a Alfa-Radiál Plusz Kft.  a vevő kérésére, új abroncsra cseréli, vagy annak árát megtéríti.

A bejelentés időpontjában érvényes eladási árból a Alfa-Radiál Plusz Kft. az elismert reklamációs követelés illetve a maradvány csatornamélység arányában engedményt ad. A csatornamélység az abroncs legkopottabb részén a főcsatornában mérendő. A térítés összege az alábbi képlet szerint számítandó ki.

-Személyabroncs:

Térítés = aktuális ár X mért csatorna mélység ( pl.: 3 mm)-1,6 mm

eredeti csatorna mélység (pl.: 8 mm)

-Teherabroncs

Térítés = aktuális ár X mért csatorna mélység ( pl.: 8 mm) – 3 mm

eredeti csatorna mélység (pl.:15 mm)

- Mezőgazdasági abroncs

Térítés = aktuális ár X mért borda magasság (pl.: 16 mm ) – 3,8 mm

eredeti borda magasság ( pl.: 38 mm)

Ha a vevő az elbírálással nem ért egyet, akkor a vásárlás helyén kérheti a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség szakvéleményének beszerzését.

A vizsgálat költségét abban az esetben a vásárlónak kell megtéríteni, ha

 • a hiba rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés, tárolás
 • elemi kár vagy erőszakos behatás miatt következett be.

Amennyiben a vásárló a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség véleményét nem tudja elfogadni, panaszaival bírósághoz fordulhat, igényét a kereskedővel szemben polgári peres eljárás keretében érvényesítheti.

A terméket a kosárba raktam.

Tovább nézelődöm, vissza a termékekhez
Kosár megtekintése és fizetés